"பெண்கள் அதிகம் படிக்க வேண்டும் என்பது தான் திராவிட மாடல்" -உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி

“பெண்கள் அதிகம் படிக்க வேண்டும் என்பது தான் திராவிட மாடல்” -உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி

Leave a Reply

Your email address will not be published.