"நான் சரி பண்றேன்..!" அடையாளத்தை மறைத்து அஜித் செய்த உதவி.  மெக்கானிக்காக மாறியா தருணம்..!

“நான் சரி பண்றேன்..!” அடையாளத்தை மறைத்து அஜித் செய்த உதவி. மெக்கானிக்காக மாறியா தருணம்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.